Comisionado para el Mercado de Tabacos - Ministerio de Economía y Hacienda Comisionado para el Mecado de Tabacos
Listado de Expendedurías de Tabaco y Timbre

Municipio: BAŅA (A)
Provincia: A CORUŅA
Comunidad Autónoma: Galicia

Provincia: A CORUŅA ( GALICIA)
Código Municipio Entidad Colectiva - Localidad Emplazamiento
150124 BAŅA (A) BAŅA (A) (SAN VICENTE) - SAN VICENTE PLAZA DO CRUCEIRO, 5 (15863)
150094 BAŅA (A) BARCALA (SAN XOAN) - SEOANE LUGAR SEOANE-BARCALA 23 (15839)
150125 BAŅA (A) CORNEIRA (SAN CRISTOBO) - OUTEIRO LUGAR OUTEIRO-CORNEIRA s/n (15837)
150127 BAŅA (A) MONTE (SAN MAMEDE) - SEILAN LG CEILAN-MONTE, 0 (15839)
150128 BAŅA (A) TROITOSENDE (SANTA MARIA) - VILACOBA LUGAR VILACOBA-TROITOSENDE 0 (15872)
Número de Expendedurías: 5

[Cerrar esta ventana]